JautājumiKategoriju apraksts
Programmu meklētājs

Iepazīsties ar programmu kategoriju aprakstu!
Pēc tam tikai izvēlies valsti!


Svešvalodu mācību programmas jauniešiem vasarā
Youth Language Summer Programs
Lauksaimniecības prakses programmas
Agriculture Practice Programs
Darba pieredzes apmaiņas programmas apkalpojošajā sfērā
Exchange Programs in Hospitality & Catering
Darba pieredzes apmaiņas programmas
Internships
Mācību un prakses programmas
Study & Practice Programs
Svešvalodu mācību programmas
Language Programs
Kultūras apmaiņas un mācību programmas
Culture Exchange & Study Programs
Brīvprātīgo darbinieku programmas
Volunteer Programs
Vasaras prakses nometnes jauniešiem
Youth Summer Practice Camps
Profesionālo studiju programmas
Professional Studies Programs
Darba un ceļošanas programmas
Work & Travel Programs
Akadēmiskās mācību programmas
Academic Programs
Svešvalodu mācību programmas jauniešiem vasarā
Youth Language Summer Programs
Ik vasaru valodu centri ārzemēs organizē dažādas speciālas un oriģinālas programmas jaunatnei. To mērķis ir vienkāršs - jauniešu ieguvums ir ne tikai valodas mācības, bet arī jauni draugi no visām pasaules malām un laba atpūta vasaras brīvdienās. Valodu stundās liela uzmanība tiek pievērsta sarunvalodai, valodas uztverei klausoties, lasīšanai, rakstīšanai un arī gramatikai. Brīvajā laikā jaunieši aktīvi nodarbojas ar sportu, apmeklē dažādas interešu nodarbības un klubus, vakarā tiek organizētas tematiskas viktorīnas, dažādi konkursi, bet brīvdienās var doties ekskursijās. Turklāt stundās iegūtās zināšanas lieliski var izmantot reālajā dzīvē saskarsmē ar cilvēkiem dažādās dzīves situācijās. Jaunieši dzīvo individuāli piemeklētās ģimenēs netālu no skolas vai arī skolas viesu mājā. Dzīvojot šādos apstākļos, ir iespēja vairāk iepazīt mītnes zemes tradīcijas, iegūt daudz jaunu paziņu un draugu.
top 

Lauksaimniecības prakses programmas
Agriculture Practice Programs
Šīs programmas tiek piedāvātas lauksaimniecības tehnikumu un augstskolu studentiem, un tās paredz iespējas apgūt praksi dažādās fermeru saimniecībās. Tās galvenokārt ir lauku saimniecības, kurās izmanto dabiskās saimniekošanas metodes un praktizē ekoloģiski tīras produkcijas ražošanu. Pretendentiem tiek piedāvāta pilna apjoma prakse (treniņš) un tiek nodrošināts atalgojums.
top 

Darba pieredzes apmaiņas programmas apkalpojošajā sfērā
Exchange Programs in Hospitality & Catering
Šīs programmas piedāvā jauniešiem vecumā no 18 līdz 33 gadiem iespēju gūt praktisko pieredzi apkolpojošajā sfērā viesnīcās un restorānos. Programmu noteikumi neprasa no jauniešiem profesionālo sagatavotību apkolpojošajā sfērā, bet attiecīga pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību. Programmas ilgums ir sākot no 6 mēnešiem, bet pretendents var izvēlēties arī īsāku prakses periodu. Jauniešiem tiek piedāvāta izvēle par ko un kurā vastī viņi vēlas piedalīties prakses programmās. Tev tiks piemeklēts vispiemērotākais variants un tiks nodrošināts atalgojums.
top 

Darba pieredzes apmaiņas programmas
Internships
Darba pieredzes apmaiņas programmas izvēlētajā specialitātē ļauj iegūtās teorētiskās zināšanas augstskolā pārbaudīt praksē un smelties vērtīgu pieredzi ārzemēs savā profesionālajā, lietišķajā vidē. Programma ir veidota studentiem un jaunajiem speciālistiem, kuri vēlas padziļināt zināšanas un apgūt jaunas praktiskās iemaņas savā specialitātē. Tas ir labākais veids, kā vērtīgi pavadīt laiku, tuvinot savas karjeras izaugsmi un padziļinot angļu valodas zināšanas.
top 

Mācību un prakses programmas
Study & Practice Programs
Tās ir no 3 mēnešiem ilgas programmas tiem, kuri vēlas mācīties un vienlaikus arī piedalīties praksē ārzemēs. Programmu galvenā ideja ir piedāvāt iespēju mācīties valodu un 20 stundas veltīt praksei nedēļā, tādējādi parūpējoties pašam par sevi - par ceļojuma izmaksām un arī par iztiku.
top 

Svešvalodu mācību programmas
Language Programs
Valodu programmas domātas plašam cilvēku lokam - tiem, kuriem labā sarunvalodas līmenī nepieciešams apgūt dažādas svešvalodas un nostiprināt zināšanas gramatikā. Mūsu partneri ir labākie oficiāli atzītie valodu centri Eiropā, ASV, Austrālijā, kuri ir akreditēti profesionālās vai valstiskās organizācijās. Tā ir iespēja dabiskā ceļā pārvarēt valodas barjeru, strauji apgūt komunikāciju iemaņas dažādu valodu vidē, nepastarpināti iepazīt tās valsts kultūru un sadzīves tradīcijas, kurā Tu atrodies. Šādos valodu centros var mācīties jebkurš, valodas zināšanu pakāpei sākumā nav nozīmes. Mēs piedāvājam valodu kursus dažādās mācību intensitātes pakāpēs - tās ir specializētas un profesionālas programmas, kurās sagatavos valodu testiem un eksāmeniem vai palīdzēs nostiprināt zināšanas tajā līmenī, kāds Tev nepieciešams.
top 

Kultūras apmaiņas un mācību programmas
Culture Exchange & Study Programs
Tās ir starptautiskas programmas, kuras ļauj jaunietēm uz laiku no 6 mēnešiem līdz pat gadam dzīvot ģimenē, auklēt bērnus, pilnveidot valodas zināšanas un iepazīt dzīvi ārzemēs. Kultūras apmaiņas programmas dalībnieki bauda unikālu iespēju iepazīt dzīvi ārzemēs, tā teikt, no iekšienes - ģimenes, kurā viņas dzīvo. Un kopā ar šo ģimeni izdzīvot gan ikdienas bēdas, gan svētkus - kopā ceļot un kopā veikt mājas darbus.
top 

Brīvprātīgo darbinieku programmas
Volunteer Programs
Tās ir programmas, kurās cilvēki pēc brīvprātības principa bez atlīdzības veic sociāla rakstura darbus, piemēram, izglīto Āfrikas iedzīvotājus AIDS profilakses jautājumos, Nepālas bērniem māca angļu valodu, palīdz arheoloģiskajos izrakumos Okeānijas salās u.c. Šo programmu mērķis ir mazināt plaisu starp tautām un nācijām, iepazīt svešas kultūras, veicināt starptautisko sadarbību, it īpaši ar attīstības valstīm, un humānisma principu iedzīvināšanu.
top 

Vasaras prakses nometnes jauniešiem
Youth Summer Practice Camps
Šo programmu dalībnieki dzīvo un piedalās praksē bērnu nometnēs. Ir divi varianti: būt bērnu grupas vadītājam vai arī kā nometnes apkalpojušajam personālam - gatavot ēdienu, apkalpot pie galda, mazgāt traukus, veikt saimniecības darbus. Minimālais prakses laiks nometnē - 9 nedēļas. Abpusēji vienojoties, bērnu vasaras nometnē prakses laiku var pagarināt līdz 18 nedēļām.
top 

Profesionālo studiju programmas
Professional Studies Programs
Tās ir kvalifikācijas paaugstināšanas programmas daudzās un dažādās nozarēs un specialitātēs. Tās izstrādātas, lai katrs, kurš vēlas, varētu turpināt vai padziļināt savas akadēmiskās studijas, gūt papildu zināšanas kādā interesējošā nozarē, pabeigt mācību kursus, kas tuvinātu izvēlētai karjerai. Kā arī apgūt iemaņas, kas saistītas ar mērķtiecīgu iekārtošanos kādā noteiktā darba vietā.
top 

Darba un ceļošanas programmas
Work & Travel Programs
Programma “Darbs + ceļošana” domāta studentiem, kuri vēlas brīvdienās (no diviem līdz pieciem mēnešiem) iegūt praktisko pieredzi amerikāņu kompānijās. Pieredze, ko iegūsi šīs programmas ietvaros, var atbilst vai neatbilst Tavai izvēlētajai profesijai. Programmas dalībnieki praktizējas apkalpojošajā sfērā, kur nav nepieciešama profesionālā sagatavotība, vai savā nākamajā profesijā atbilstoši specialitātei. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no katra dalībnieka individuālajām spējām, vecuma, iepriekšējās pieredzes un pat no angļu valodas zināšanu pakāpes.
top 

Akadēmiskās mācību programmas
Academic Programs
Tās ir mācību programmas ārzemēs dažādās augstākajās un vidējās mācību iestādēs. Mācības ārzemēs - tas ir nopietns lēmums, un te var rasties daudz jautājumu. Kur mācīties? Kāda programma vislabāk atbilstu pretendenta vajadzībām un iespējām? Katrā mācību iestādē ir savas prasības un noteikumi, kuri tiek izvirzīti pretendentiem. Skolas daudzējādā ziņā atšķiras cita no citas. Mēs piedāvājam iespēju mācīties dažādās valstīs, dažādās skolās un koledžās, sākot no viena semestra līdz pat akadēmiskajam gadam.
top 


JautājumiJautā! Atbildēsim!Kategoriju apraksts
Par mumsJaunumiInformācijaSaitesCVProgrammas
Tālruņa numurs:
Nosūtāmais teksts:
Sūtāmā teksta simbolu skaits:
EUR: 0.000 LVL
USD: 0.000 LVL
RUB: 0.000 LVL
Uzdod jautвjumu, raksti atsauksmi vai savu priekšlikumu!
Tavs e-mail*:
 
 

Vairāk nekā 400 darba, pieredzes apmaiņas, prakses un mācību programmu!

e-TIRGUS.LV Latvijas
Reitingi on-line.lv rating system
Top.LV