SIA ACORNS- spcga, dinamiska, augoa kompnija personla atlases pakalpojumu snieganas jom

LV | RU | EN


Cien. Latvijas darba devj!

Jsu uzmumam nepiecieami profesionli darbinieki ? Latvij tos ir grti vai pat neiespjami atrast? Piedvjam Jums profesionlus darbiniekus no Krievijas, Ukrainas, Moldovas un citm valstm!

Msu misija:

Paldzt msu klientiem virzt un attstt savus uzmumus caur kvalifictu un motivtu personlu.


MS PIEDVJAM:

  • Visplako augsti kvalifictu darbinieku skaitu no Krievijas, Ukrainas, Moldovas un citm valstm.
  • Pc Jsu pieprasjuma nokomplekttu kvalifictu darbinieku grupu tds joms k lauksaimniecba, medicna, mesaimniecba, zvejniecba, ieguves rpniecba, apstrdes rpniecba, viegl rpniecba, elektroenerijas, gzes apgde, automobiu remonts, bvniecba, sadzves aparatras un iekrtu remonts, viesncas un restorni, transports, izgltba, veselba un socil aprpe, prjie komunlie, socilie un individulie pakalpojumi.
  • Leglu viesstrdnieku noformanu darbam Latvij, oficilu uzturans un darba atauju krtoanu viesstrdniekiem.
  • Individulu pieeju. Ms detalizti izstudjam korporatvs kultras patnbas, biznesa procesus un uzmuma attstbas specifiku msu klientu uzmumu attstb. Ldz ar to visi msu pakalpojumi ir orientti uz individulm klienta vajadzbm. Ar Jums strds personiskais menederis.

Strdjot ar mums, Js btiski ietaupsiet savu NAUDU un pau vrtgko - LAIKU.

STIET SAVUS PIETEIKUMUS NEKAVJOTIES!

Msu adrese:
Brvbas iela 734, Rga, LV-1010, Latvija
e-mail: manager@acorn.lv
Tlr.: 67501818; fakss: 67501819


Ms esam gatavi strdt Jsu lab!

NOSTIT PIETEIKUMU

 


Tālruņa numurs:
Nosūtāmais teksts:
Sūtāmā teksta simbolu skaits:
EUR: 0.000 LVL
USD: 0.000 LVL
RUB: 0.000 LVL
Uzdod jautjumu, raksti atsauksmi vai savu priekšlikumu!
Tavs e-mail*:
 
 

Vairāk nekā 400 darba, pieredzes apmaiņas, prakses un mācību programmu!

e-TIRGUS.LV Latvijas
Reitingi on-line.lv rating system
Top.LV